CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DU LỊCH Tourism and Hospitality

Chương trình đào tạo chuyên ngành du lịch được chứng nhận bởi tổ chức du lịch thế giới UNWTO. Tedqual certification

CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI

Cử nhân quản trị, bán hàng và marketing được đào tạo trong vòng 3 năm, bằng cấp được nhà nước Pháp công nhận.

THẠC SỸ QUẢN TRỊ (MiM)

Thạc Sỹ đào tạo trong 2 năm. Bằng cấp danh tiếng của Pháp và Quốc tế được Nhà nước công nhận.

Th.S QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Thạc Sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành đào tạo 2 năm trong lĩnh vực quản lý chiến lược

MỘT THÀNH PHỐ TUYỆT VỜI

Video

Trường ĐH TM La Rochelle – Pháp tham gia ngày hội “Du Học Pháp 2016 do Bộ Giáo Dục và Đại Sứ Quán Pháp tổ chức tại Việt Nam”

Chi tiết

Chứng chỉ ngôn ngữ bắt buộc

Chi tiết

Chương trình đào tạo có cấp chứng chỉ

Chi tiết

Học tập nghiên cứu ở thành phố La Rochelle-pháp

Chi tiết

Trường đại học thương mại La Rochelle

Chi tiết

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn